Αιτήσεις/ Έγγραφα

Home  /  Αιτήσεις/ Έγγραφα

Τι χρειάζεται για την συμμετοχή μου στο Χαρούμενο Χωριό;

 

Πριν την κατασκήνωση..

Για την συμμετοχή του/των παιδιού/ών σας στην κατασκήνωση Χαρούμενο Χωριό θα χρειαστεί έγκαιρα να συμπληρώσετε (για κάθε παιδί) την Αίτηση Συμμετοχής στην Κατασκήνωση (2019)

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@charoumenochorio.gr ή
να κατατεθούν στο γραφείο των Φίλων του Χαρούμενου Χωριού (Ομήρου 20, Αθήνα) τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Από 6/5 – 14/6, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 12:00-16:00
Τηλ επικοινωνίας: 210-3632059.

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για την 70η χρονιά λειτουργίας του Χαρούμενου Χωριού.

Ερχόμενοι στην κατασκήνωση..

Για την αποδοχή του/των παιδιού/ών σας στην κατασκήνωση Χαρούμενο Χωριό, θα πρέπει να προσκομίσετε (για κάθε παιδί) κατά την προσέλευση του/τους το Ατομικό δελτίο ιατρικής εξέτασης.

Κανένα παιδί δεν μπορεί να γίνει δεκτό στην κατασκήνωση χωρίς το ατομικό δελτίο.