Αιτήσεις/ Έγγραφα

Home  /  Αιτήσεις/ Έγγραφα

Τι χρειάζεται για την συμμετοχή μου στο Χαρούμενο Χωριό;

Πριν την κατασκήνωση..

Για την συμμετοχή του/των παιδιού/ών σας στην κατασκήνωση Χαρούμενο Χωριό θα χρειαστεί έγκαιρα να συμπληρώσετε (για κάθε παιδί) την Αίτηση Συμμετοχής στην Κατασκήνωση

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@charoumenochorio.gr.

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για την 72η χρονιά λειτουργίας του Χαρούμενου Χωριού.

Ερχόμενοι στην κατασκήνωση..

Για την αποδοχή του/των παιδιού/ών σας στην κατασκήνωση Χαρούμενο Χωριό, θα πρέπει να προσκομίσετε (για κάθε παιδί) κατά την προσέλευση του/τους το Ατομικό δελτίο ιατρικής εξέτασης.

Κανένα παιδί δεν μπορεί να γίνει δεκτό στην κατασκήνωση χωρίς το ατομικό δελτίο.