Παιδαγωγική διάρθρωση

Home  /  Ποιοι είμαστε  /  Παιδαγωγική διάρθρωση

 

Την κατασκήνωση «Χαρούμενο Χωριό» και φέτος το καλοκαίρι θα την λειτουργήσει η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φίλοι του Χαρούμενου Χωριού»  στους μισθωμένους χώρους της ΣΤΑ.ΣΥ.Α.Ε. Θα πραγματοποιηθούν δύο περίοδοι των 20 ημερών.

Σε κάθε περίοδο την ευθύνη για τη φροντίδα, την επίβλεψη και την απασχόληση των παιδιών ηλικίας από 6 έως 15 ετών, χωρισμένα σε διαφορετικά τμήματα ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους, έχουν τα στελέχη. Η παιδαγωγική διάρθρωση για κάθε περίοδο είναι η παρακάτω:

 

Αρχηγός

Σε συνεργασία με τη συντονιστική ομάδα σχεδιάζει το καθημερινό πρόγραμμα της κατασκήνωσης και συντονίζει την εφαρμογή του. Είναι σε διαρκή συνεργασία με τους συντονιστές και τους ομαδάρχες, και σε συνεχή επαφή με το προσωπικό της κατασκήνωσης και τον ιατρό, ενώ είναι σε διαρκή επικοινωνία με τα μέλη της διαχειριστικής ομάδας της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.

 

Συντονιστική Ομάδα

Πρόκειται για μια ολιγομελή ομάδα (τριών έως πέντε μελών, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιόδου) και συντονίζεται από τον αρχηγό.

Τα μέλη της συντονιστικής ομάδας έχουν την ευθύνη της λειτουργίας του κτηρίου στο οποίο διαμένουν οι κατασκηνωτές, την οργάνωση της υλοποίησης του καθημερινού προγράμματος απασχόλησης στους εντός και εκτός κατασκηνωτικούς χώρους, καθώς και την επίβλεψη της υγιεινής, της σωστής διατροφής των παιδιών και της επικοινωνίας με τους γονείς.

 

Ομαδάρχες

Είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα και την επίβλεψη των κατασκηνωτών όταν βρίσκονται στους θαλάμους των κτηρίων και συντονίζουν τις δράσεις των ομάδων της κατασκήνωσης με κύριο σκοπό τη ψυχαγωγία, την άθληση, την περιβαλλοντική αγωγή και τη δημιουργική έκφραση των κατασκηνωτών. Η ηλικία τους είναι άνω των 19 ετών, και έχουν μεγάλη κατασκηνωτική εμπειρία.

 

Βοηθοί ομαδαρχών

Υποστηρίζουν το έργο των ομαδαρχών. Νέοι άνω των 17 ετών.

 

Έκτακτοι συνεργάτες

Άτομα με συγκεκριμένες ιδιότητες (όπως συγγραφείς, εικονογράφοι, μουσικοί, ηθοποιοί, αθλητές, κ.ά.) που κατόπιν πρόσκλησης της κατασκήνωσης πλαισιώνουν ή και οργανώνουν επιμέρους δράσεις.

 


Σημειώσεις:

  1. Σε κάθε αποστολή ο αριθμός των φιλοξενούμενων παιδιών θα είναι μέχρι 80 κατασκηνωτές.
  2. Η αριθμητική αναλογία μεταξύ παιδιών και στελεχών είναι περίπου ένας (1) ομαδάρχης για κάθε πέντε (5) παιδιά (στα παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών) και ένας (1) ομαδάρχης για κάθε εφτά (7) παιδιά για τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά.