Παιδαγωγική διάρθρωση

Home  /  Ποιοι είμαστε  /  Παιδαγωγική διάρθρωση

It is essential to pick the best cloud mining service. While it is possible to make massive amount of cash for a short time however, you may not see any result for over up to 16 months. It is all the more important to choose the right service and honest. As with any service, the reviews of a product are subjective, and you need to research prior to making a decision to sign to. You can read customer reviews to see if a best bitcoin pool product is worthwhile.

It is essential to confirm that a cloud mining service is rated highly and is reliable. An established cloud mining company will offer transparent pricing and an online customer support page that answers the most frequently requested questions. A reliable cloud mining service can help you earn more bitcoins. Furthermore, it will not require you to purchase a server, which reduces the cost of electricity. It will not be necessary to spend the time of configuring your server, that could reduce the profit margin. A reliable platform will direct you to the best bitcoin cloud mining service capable of handling the work for you.

Many cloud mining services don’t provide any specific information about their background, look for sections titled “About” on their websites. If they do not have ‘About’ sections, this is a warning sign to be suspicious of a fraudulent. If you’d like to steer clear of frauds, make certain to check out customer reviews to learn more about the business. The top cloud mining service provide transparent pricing as well as free consultation. It is, however, essential to do some research before signing up.

 

Την κατασκήνωση «Χαρούμενο Χωριό» και φέτος το καλοκαίρι θα την λειτουργήσει η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φίλοι του Χαρούμενου Χωριού»  στους μισθωμένους χώρους της ΣΤΑ.ΣΥ.Α.Ε. Θα πραγματοποιηθούν δύο περίοδοι των 20 ημερών.

Σε κάθε περίοδο την ευθύνη για τη φροντίδα, την επίβλεψη και την απασχόληση των παιδιών ηλικίας από 6 έως 15 ετών, χωρισμένα σε διαφορετικά τμήματα ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους, έχουν τα στελέχη. Η παιδαγωγική διάρθρωση για κάθε περίοδο είναι η παρακάτω:

 

Αρχηγός

Σε συνεργασία με τη συντονιστική ομάδα σχεδιάζει το καθημερινό πρόγραμμα της κατασκήνωσης και συντονίζει την εφαρμογή του. Είναι σε διαρκή συνεργασία με τους συντονιστές και τους ομαδάρχες, και σε συνεχή επαφή με το προσωπικό της κατασκήνωσης και τον ιατρό, ενώ είναι σε διαρκή επικοινωνία με τα μέλη της διαχειριστικής ομάδας της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.

 

Συντονιστική Ομάδα

Πρόκειται για μια ολιγομελή ομάδα (τριών έως πέντε μελών, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιόδου) και συντονίζεται από τον αρχηγό.

Τα μέλη της συντονιστικής ομάδας έχουν την ευθύνη της λειτουργίας του κτηρίου στο οποίο διαμένουν οι κατασκηνωτές, την οργάνωση της υλοποίησης του καθημερινού προγράμματος απασχόλησης στους εντός και εκτός κατασκηνωτικούς χώρους, καθώς και την επίβλεψη της υγιεινής, της σωστής διατροφής των παιδιών και της επικοινωνίας με τους γονείς.

 

Ομαδάρχες

Είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα και την επίβλεψη των κατασκηνωτών όταν βρίσκονται στους θαλάμους των κτηρίων και συντονίζουν τις δράσεις των ομάδων της κατασκήνωσης με κύριο σκοπό τη ψυχαγωγία, την άθληση, την περιβαλλοντική αγωγή και τη δημιουργική έκφραση των κατασκηνωτών. Η ηλικία τους είναι άνω των 19 ετών, και έχουν μεγάλη κατασκηνωτική εμπειρία.

 

Βοηθοί ομαδαρχών

Υποστηρίζουν το έργο των ομαδαρχών. Νέοι άνω των 17 ετών.

 

Έκτακτοι συνεργάτες

Άτομα με συγκεκριμένες ιδιότητες (όπως συγγραφείς, εικονογράφοι, μουσικοί, ηθοποιοί, αθλητές, κ.ά.) που κατόπιν πρόσκλησης της κατασκήνωσης πλαισιώνουν ή και οργανώνουν επιμέρους δράσεις.

 


Σημειώσεις:

  1. Σε κάθε αποστολή ο αριθμός των φιλοξενούμενων παιδιών θα είναι μέχρι 80 κατασκηνωτές.
  2. Η αριθμητική αναλογία μεταξύ παιδιών και στελεχών είναι περίπου ένας (1) ομαδάρχης για κάθε πέντε (5) παιδιά (στα παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών) και ένας (1) ομαδάρχης για κάθε εφτά (7) παιδιά για τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά.